Национален театрален фестивал "Приказка за теб" -Варна

Национални детски театрални празници - Шумен

Малкият Смехурко - Габрово

Международни театрални фестивали

Фестивали

--------------------

Национален театрален фестивал "Приказка за теб" -Варна

2001 г.

ІІІ награда за драматичен
театър
формация "ПИНОКИО", ръководител Р.Георгиева
"Ние играем театър"
спектакъл по Р. Босилек, А. Каралийчев, народниприказки

2002 г.

ІІ награда за драматичентеатър
формация "ПИНОКИО", ръководител Р.Георгиева
"Джуджето и седемте Снежанки"

І награда -индивидуално
НеделинаРАДЕВА

2003 г.

ІІ награда за драматичентеатър
формация "ПИНОКИО", ръководител Р.Георгиева
"Щастливият принц"
ОскарУайлд

2004 г.

ІІІ награда за куклентеатър
формация "МАЛЪК МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР ЗАД ПАЗАРА", ръководители Р. Георгиева, В.Антонова
"Приказката живот"
авторкскиспектакъл

2005 г.

ІІ награда за театраленспектакъл
формация "ПИНОКИО", ръководител Р.Георгиева
"Много шум за нищо"
по Чарлз и МериЛем

І място - 3 индивидуалнинагради
Елена КИРЯКОВА, Кристина ГЕОРГИЕВА, Венета ПЕРЧЕМЛИЕВА

Нагоре

----------------------

Национални детски театрални празници -Шумен

1998 г.

"За принцесите и още нещо"
формация "АРЛЕКИН"
Р. Георгиева, ДораДимова

2000 г.

"Не съм от тях"
комедиен спектакъл по разкази наЧудомир
формация "АРЛЕКИН", РумянаГеоргиева

2002 г.

"Тийнейджърски истории"
авторскиспектакъл
формация "АРЛЕКИН", Румяна Георгиева

Нагоре

----------------------

Малкият Смехурко -Габрово

2002, 2003 г.

Етюди искечове
формация "ПИНОКИО", Румяна Георгиева

Нагоре

----------------------

Международни театралнифестивали

Люлебургаз, Турция 2003 г.

Фестивал надетето
етюди, откъси отпроза
формация "ПИНОКИО", РумянаГеоргиева

Белград, Сърбия и Черна гора 2004 г.

"Приказката живот"
"Малък младежки театър зад пазара", ръководител ОливиеПикар

Аянджък, Турция 2004 г.

Фестивал напамука
"Приказката живот"
"Малък младежки театър зад пазара"
Румяна Георгиева, ВенетаАнтонова

Люлебургаз, Турция 2005 г.

І международен куклен театраленфестивал
"Приказката живот"
"Малък младежки театър зад пазара"
Румяна Георгиева

Нагоре

----------------------